One Response to “स्कुल बस दुर्घटनामा २ को मृत्यु सहित ..”

  1. देवराज says:

    हैत्तेरी हौ अब त गुड्ने गाड़ी भन्दा रोकेर राखेको गाड़ी संग पो डराउनेबेला आयो त गांट्ठे!🤨

Leave a Reply