One Response to “भारतिय नागरिकलाई नेपाली गोली”

  1. pardeshi says:

    अर्काको घरमा घुस्पैथ गरेपछी के हुन्छ के हुन्न समयले बताउछ
    तेस्को दिन नै तेतिनै लेखेको थियो त के गर्ने
    कस्ले तेस्लाई हुल्दङा भएको थाउमा आउनु लाएको थियो

Leave a Reply