2 Responses to “अम्बरका दुश्मनहरु! – रबिन बान्तावा खाहोङ राई”

  1. मनोज बोगटी says:

    अब निस्किनेछन् गोहीहरु सर्वत्र आँसु बहाउन ।

    ती गोहीहरूको प्रतिनिधि त तपाईँ नै देखिनु भो।

  2. रबिन बान्तावा खाहोङ राई says:

    मनोज बोगटीले पनि चुहाए जस्तो लाग्यो त होउ, कता कता, हहह!

Leave a Reply